04 January 2013

"Guru perlu sentiasa menambah ilmu dan bersedia dengan gaya penyampaian kreatif supaya mampu menarik perhatian pelajar untuk terus berusaha mencapai kejayaan."


Datuk Hajah Noor Rezan Bapoo,
Penasihat Pendidikan Khazanah Nasional

No comments:

Post a Comment