06 February 2013

Sunnah Rasulullah Ketika Memakai dan Menanggalkan Pakaian

Perkara yang sentiasa berulang dalam kehidupan seharian kita adalah memakai pakaian dan menanggalkannya ketika ingin membasuhnya, tidur atau sebagainya. 

Sunnah Rasulullah ketika menanggalkan pakaian adalah:
Membaca Bismillah sama ada ketika memakai atau menanggalkan pakaian. Iman Nawawi berkata, 'Membaca Bismillah adalah digalakkan ketika melakukan segala amalan.'

Apabila memakai baju, penutup kepala atau serban, Rasulullah membaca:
"Ya Allah! Aku memohon daripadamu kebaikan pakaian ini dan kebaikan apa yang ada padanya dan aku berlindung darimu keburukan pakaian ini dan keburukan apa yang ada padanya."
(Direkodkan oleh Abu Daud, Tirmizi dan Ahmad, ditashih oleh Ibn Hibban dan Al-Hakim mengikut syarat Muslim dan ini dipersetujui oleh Az-Zahabi)

Memulakan memakai dengan anggota kanan berdasarkan hadis Rasulullah S.A.W.:
"Apabila kamu memakai pakaian hendaklah kamu memulakannya dengan anggota kanan."
(Direkodkan oleh Tirmizi, Abu Daud, Ibn Majah)

Menanggalkan pakaian dan seluar dengan mendahului anggota kiri, kemudian anggota kanan.

No comments:

Post a Comment