27 February 2013

Satu Tindakan

Aku datang, siapkan segala
Aku bertemu, kuatnya aku
Aku bertanya, akulah terendah
Aku mendengar, tulisan kusimpan
Aku berfikir, lebih jauh darinya
Aku berkata, perantara hati
Aku diam, teliti luahannya
Aku merancang, fikiran dan tangan
Aku meminta, bukannya perintah
Aku melaksana, akulah terhebat
Aku pergi, bersihkan semua

No comments:

Post a Comment